понеделник, 26 октомври 2015 г.

Креативна музикотерапия

По време на 17-годишната си съвместна работа, музикотерапевтите Пол Нордоф (1909-1977) и Клайв Робинс (1927-2011) разработват импровизационен музикотерапевтичен модел, който решават да нарекат „Креативна музикотерапия“ . Първоначално създаден за работа с деца със специални потребности, подходът успешно се прилага и при работа с възрастни. Неговите главни цели са развиване на себеизразяването, уменията за комуникация и взаимоотношенията, изграждане на стабилна и богата персоналност, насърчаване на креативността и освобождаване от патологични модели на поведение.Взаимодействие чрез музика


Креативната музикотерапия се прилага както в групови занимания, така и индивидуално.  Оптимално, сесията се провежда от двама котерапевти – единият импровизира музика на пианото и така въвлича участниците в терапевтично музикално преживяване, а другият помага на участниците да реагират и отговорят на импровизацията. В условията на индивидуална сесия участникът може свободно да използва гласа си, както и инструменти като барабан и чинел, а при необходимост могат да се добавят и други инструменти. В груповата сесия участниците пеят, свирят на разнообразни перкусионни, струнни и духови инструменти и заедно участват в специално създадена за целта музикална драматизация.


Импровизация и общуване


В индивидуалната сесия терапевтите се стремят да достигнат клиента чрез музиката и да предизвикат неговия отклик, като едновременно развиват музикалните му умения, наред с уменията за свободно изразяване на вътрешните преживявания.  Импровизираната от терапевтите музика отразява емоционалното състояние на участника, като същевременно се стреми да подпомогне изразяването на спонтанен отклик от негова страна. Музикалният контакт с участника помага на терапевтите да изследват и удовлетворят неговите музикални предпочитания, като същевременно създадат усещането за взаимно доверие и уважение.


Импровизацията стимулира свободата на себеизразяване, като помага на участниците да усвоят различни изразни техники и средства. При работа с лица със специални потребности креативната музикотерапия е изключително ефективна за преодоляване на специфичните затруднения и ограничения. Въвличането в музикална импровизация и усвояването на нови изразни техники насърчават  развиването на увереност в собствените възможности и придават усещане за значимост на всеки от участниците.


Силата на музиката в действие


Музикотерапевтичният подход на Нордоф и Робинс се прилага успешно от стотици музикотерапевти в цял свят. Музикотерапевтични центрове, използващи модела, има в редица страни, между които Австралия, Англия, Германия, Япония, Корея и САЩ. 

Ето и едно изключително ценно видео, заснето през 2010г. в Музикотерапевтичния център „Нордоф-Робинс“ в Ню Йорк с участието на самия основател на центъра – Клайв Робинс. Година преди да приключи земния си път, Д-р Робинс разказва за удивителното въздействие на музиката като средство за комуникация с деца с аутизъм и специални потребности, както и пациенти с разнообразни диагнози:

„У човешките същества има нещо, което е отворено за музиката,  нуждае се от музика и се осъществява посредством музика. Това е много повече от забавление. Нашето мото, което изразява мисията ни, е „Музиката трансформира животи“.
 Д-р К. Робинс           


От 1989 г. Център за музикотерапия „Нордоф – Робинс“ - Ню Йорк заема водеща роля в изследването и прилагането на уникалните терапевтични свойства на музиката. Услугите на центъра посрещат физическите,  емоционални, когнитивни и социални нужди на лица от всички възрасти. Пациенти, преживели инсулт, страдащи от деменция или други тежки заболявания откриват нов начин да изразят вътрешните си преживявания чрез музиката и да преодолеят социални, физически  и комуникативни дефицити.


Това са кадри, които ни разкриват неограничения потенциал на музикотерапията да докосва и преобразява съдбите на хиляди деца и възрастни. Защото, както Нордоф и Робинс вярват, музиката има силата да докосне абсолютно всеки човек, независимо колко болен е той или с какви затруднения и предизвикателства се бори.От скоро креативната музикотерапия се прилага успешно и в България - как и от кого, можете да научите от главните действащи лица в това интервю: "Креативна музикотерапия - вече и в България"