понеделник, 12 септември 2016 г.

"Шулверк" - философията за детско музикално възпитание на Карл Орф

Шулверк-музикални-инструменти

Взаимодействието с музиката, нейното опознаване и разбиране трябва да бъде лесно достъпно, да подтиква към експерименти, към игра, към спонтанност и свобода. Така може да бъде представена концепцията на Карл Орф за музикално детско възпитание, по-известна като "Шулверк" - музика, ритъм, движение, говор, съчетани в увличащи игри, които целят да събудят и развият креативността, заложена в нас още от деца.

Немският композитор Карл Орф е известен на широката публика с въздействащата си сценична кантата „Кармина Бурана“:

Но малцина у нас знаят, че той е създател и на един от най-популярните днес в над 40 страни по целия свят подходи за детско музикално възпитание. „Орф Шулверк“ е система, или дори можем да я наречем философия на музикално обучение, която първоначално се развива като педагогическа концепция, но впоследствие бива инкорпорирана в музикотерапевтичната практика.

Наименованието „Шулверк“ (Schulwerk) на немски означава буквално „училищна работа“ или „училищно дело“. Основна концепция във философията на Орф е т.нар. „елементарна музика“ или „музика на елементите“ (elementare Musik) – понятие, описващо универсалната тенденция да се създава музика от елементите на естествените ритми, присъстващи в движението и речта.


Моделът на Орф се използва за терапия и специализирано обучение на деца, тийнейджъри и възрастни хора с широк спектър увреждания.


Първоначално замислен като система за преподаване на музика на деца, подходът „Орф Шулверк“ се оказва толкова благотворен за координацията, сръчността и концентрацията на участниците, че започва да се прилага с голям успех и в групи със специални потребности, при това не само с деца, а и с възрастни. Благодарение на разнообразните дейности, покриващи множество различни умения, целите, които терапията с „Орф Шулверк“ може да постигне, са неизброими. Опростените техники за музициране позволяват поставените задачи лесно се изпълняват от участници с умствени увреждания, без да се страхуват, че няма да се справят добре. При участници с дихателни проблеми са особено ефективни упражненията за дишане и релаксация. Участници с увреден слух могат да използват подхода на Орф, като усещат вибрациите, произвеждани от различните музикални инструменти. В зависимост от конкретните индивидуални нужди на участниците, се поставят специфични задачи, като общата цел е да се помогне на всеки участник да изрази пълноценно самия себе си в социална и физическа среда, развивайки своята креативност, желание за игра и спонтанност.

Най-често се работи в група, но при пациенти, които не са в състояние да се включат в груповата работа, поради агресивност или други фактори, могат да се правят и индивидуални сесии.

Моделът „Орф Шулверк“ позволява в заниманията да се използва богата гама от помощни средства, като например разнообразни образци на изкуствата, игри с движения на тялото, работа с речта, с емоциите, с гласа и с музикалните инструменти. Подборът на музикални примери за сесиите е ориентиран към фолклора и националното културно наследство на участниците. Може да се използва музика в разнообразни форми – от популярни приспивни песни до мелодии, измислени от самите участници по време на сесията.Шулверк-барабан
Ритъмът е част от нас


Според Карл Орф перкусионният ритъм е естествена форма на изразяване за хората. Музикалните инструменти, които се използват в подхода „Орф Шулверк“, включват миниатюрни и лесно преносими ксилофони, маримби, глокеншпили и металофони. Използват се също различни видове барабани, блокфлейти, както и перкусионни инструменти с неопределена височина. Наравно с това, участниците използват тялото си като най-достъпния музикален инструмент – обичайно е да видите участниците да пеят, скандират, пляскат, танцуват, потропват и щракат с пръсти по време на сесията.

Една типична сесия може да започне със „загряване“ или откриващо занимание, което подготвя участниците за основната работа, чрез насърчаване на взаимодействие помежду им. Такова упражнение може да представлява, например, песен за поздрав между участниците, включваща техните имена. Може да бъде и друго упражнение, свързано с основната тема, според преценката на терапевта. След като групата бъде подготвена емоционално, когнитивно и социално, терапевтът може да премине към основната част на сесията.


Шулверк-музикална-сесияОсновното занимание се случва във вид на креативна игра, включваща индивидуална и групова импровизация по зададен тематичен елемент. Това може да бъде някакъв характеристичен звук, ритъм, мелодия, рима, движение, конкретен инструмент или друго помощно средство. Чрез имитация водещият запознава участниците с даден музикален елемент, който те на свой ред имитират. Всеки участник е насърчен да експериментира и да открива богатите изразни възможности на инструментите и на човешкото тяло. Всеки участник, освен това, импровизира и своя собствена мелодия като музикален отговор на зададения елемент, а терапевтът координира реда и начина, по който да прозвучат „отговорите“. Обособяват се отделни музикални партии за солистите и групата, така че компонентите да звучат добре, когато бъдат изсвирени заедно, а последователността от отделните елементи да е логично подредена. Това помага на групата да формира музикални и междуличностни взаимоотношения в една музикално-креативна среда.


Всеки участник дава всичко от себе си, като едновременно се научава да цени и приноса на останалите в групата.