събота, 21 март 2015 г.

Как музикотерапията ни помага в нашето еждневие


След като разгледахме накратко как се е развила музикотерапията през годините, ще си поговорим и за това как точно ни въздействат различните видове музикотерапия, които се използват днес, както и за областите, в които музикотерапията има доказана полза.