събота, 21 март 2015 г.

Как музикотерапията ни помага в нашето еждневие


След като разгледахме накратко как се е развила музикотерапията през годините, ще си поговорим и за това как точно ни въздействат различните видове музикотерапия, които се използват днес, както и за областите, в които музикотерапията има доказана полза.


За кого е музикотерапията?


Положителното въздействие на музикотерапията е доказано както при хора със специални потребности, така и в обикновеното ни ежедневие, където всеки от нас се изправя пред предизвикателства от най-разнообразен характер – общуване в социална среда, умения за себеизразяване, поемане на инициатива, умение за изслушване на другия, смелост и целеустременост за преодоляване на препятствия, работа в екип. Музикотерапията идва на помощ във всяка една от тези ситуации, като предлага щадящ личността начин да се справим и да изградим полезни умения. Това е така, защото музиката говори директно на сърцето, а всички ние имаме сърца.

Установено е, че музиката е най-ефективното средство, с което да се преминат бариерите в начина ни на мислене и ограниченията, които сами си поставяме – „аз не мога“, „аз не съм сигурен“, „аз не знам как“. Музиката се свързва с тази част от нашата личност, която е скрита отвъд самоопределянето и страховете. Музикотерапията използва възможностите на музиката да отключи спонтанността и естественото поведение, като увлече участниците в процеси с градивно въздействие. Всичко това се случва почти „на игра“ и в защитена и насърчаваща атмосфера.


Генерално музикотерапията се дели на два вида: рецептивна и активна. Тези два термина съответстват на начина, по който участниците са въвлечени в музиктоерапевтичния процес.
Слушане на музика


При рецептивната музикотерапия участниците слушат музикален запис или живо изпълнение, специално избрано от терапевта за конкретната ситуация. В зависимост от индивидуалните потребности и поставените терапевтични цели, могат да бъдат подбрани музикални произведения от различни жанрове и музикални стилове. Рецептивната музикотерапия помага на участниците да се освободят от емоционалното напрежение и да релаксират, но също толкова успешно предоставя възможност за реакция и преработване на конфликтни ситуации чрез преживяване на катарзис.

Класическата музикална съкровищница предлага неизчерпаемо разнообразие от произведения на мзуикалното изкуство с изключителна дълбочина на въздействие, съчетана с неоспорими естетически качества. Непрестанно се провеждат редица проучвания върху въздействието, което класическата музика оказва както в изпълнението на ежедневните ни занимания, така и в специфични ситуации. Това е от изключително значение при провеждането на рецептивна музикотерапия, където основният фокус се поставя върху процеса на обръщане на участника към своя вътрешен свят. Подходящо подбраният музикален запис има силата да отключи асоциативни връзки, потискани емоции или несъзнавани процеси, които да бъдат осмислени и отработени в защитената атмосфера на музикотерапевтичната сесия. С оглед строго индивидуалните нужди и поставени цели във всяка една сесия, изборът на подходящ музикален материал не следва да се ограничава единствено в рамките на класическия репертоар. Свободно могат да бъдат използвани различни музикални примери от световното фолклорно наследство, както и филмова или популярна музика. Тук е мястото да подчертаем огромната отговорност на музикотерапевта, който трябва да познава специфичните музикални предпочитания и различните реакции на своя клиент/пациент. В зависимост от конкретните цели на сесията, ефективно може да въздейства и единичен звук от един единствен музикален инструмент, използван в точния момент – например – звън на камбана.


Активно музикално преживяване


При активната музикотерапия участниците, заедно с терапевта, създават музика на живо. За целта се използват музикални инструменти, които лесно издават звук, без да е нужна предварителна музикална подготовка. Такива са всички перкусионни инструменти – маракаси, кастанети, дайрета, тарамбуки, както и някои струнни и духови инструменти. Музикалното преживяване може да протече под формата на импровизация или да бъде предварително „композирано“ от участниците. Могат да бъдат изпозлвани и смесвани различни видове пулсация и ритъм, а може да се създаде звукова картина изцяло без пулсация. Във всеки случай различните музикални инструменти се използват подобно на палитра с бои. Звукът на всеки един инструмент поотделно или в комбинация с други инструменти създава определена атмосфера, може да пресъздаде емоция, усещане или дори природно явление. Всичко това смело влиза в употреба, като комбинациите са неограничени, а целта е участниците да изразят чрез звука своите преживявания и настроения така, както чрез различните нюанси на цветовете художникът рисува картина. Участниците имат пълна свобода на изразяване, като могат да използват всякакви техники на звукоизвличане, наравно със собствения си глас.

Музикотерапия в Дневен център
 за лица с умствени затруднения - Ривиера, гр. Варна -
любимо занимание на младежите в центъра
Различните техники на активната музикотерапия съдействат за изработването на редица практични умения, необходими в ежедневието – концентрация, инициативност, въвличане в процес, изобретателност, приспособяване в непозната обстановка. Музиотерапевтичният процес спомага за повишаване увереността на участниците в собствените им способности, предоставя им възможност да се освободят от ежедневния стрес и напрежение, да се забавляват, да експериментират и да откриват нови възможности за себеизразяване и комуникиране с другите.  Съществуват разнообразни подходи, с помощта на които музикотерапевтът води терапевтичния процес, така че той да бъде максимално ефективен за участника в сесията. С по-основните от тях ще се запознаем подробно в следващите статии:"Аналитична музикотерапия"


"Свободна музикотерапевтична импровизация""Експериментална импровизационна музикотерапия"           "Креативна музикотерапия"