понеделник, 12 септември 2016 г.

"Шулверк" - философията за детско музикално възпитание на Карл Орф

Шулверк-музикални-инструменти

Взаимодействието с музиката, нейното опознаване и разбиране трябва да бъде лесно достъпно, да подтиква към експерименти, към игра, към спонтанност и свобода. Така може да бъде представена концепцията на Карл Орф за музикално детско възпитание, по-известна като "Шулверк" - музика, ритъм, движение, говор, съчетани в увличащи игри, които целят да събудят и развият креативността, заложена в нас още от деца.