понеделник, 26 октомври 2015 г.

Креативна музикотерапия

По време на 17-годишната си съвместна работа, музикотерапевтите Пол Нордоф (1909-1977) и Клайв Робинс (1927-2011) разработват импровизационен музикотерапевтичен модел, който решават да нарекат „Креативна музикотерапия“ . Първоначално създаден за работа с деца със специални потребности, подходът успешно се прилага и при работа с възрастни. Неговите главни цели са развиване на себеизразяването, уменията за комуникация и взаимоотношенията, изграждане на стабилна и богата персоналност, насърчаване на креативността и освобождаване от патологични модели на поведение.