понеделник, 3 август 2015 г.

Експериментална импровизационна музикотерапия

Музикотерапията, известна и успешно прилагана векове наред, постепенно придобива нова популярност в съвременните си форми и привлича интереса на все повече хора. Независимо дали става въпрос за занимание с терапевтични цели или просто за приятен и креативен начин да развием личностния си потенциал, музикотерапията адекватно посреща огромния диапазон от нужди на съвременното общество.




Музика и танц



Възможността да изразим себе си по начин, който надхвърля ограниченията на речта, крие потенциала да събуди позаспалия ни вътрешен човек и да го провокира към нови приключения и изследване на непокорени територии. Резултатът е удовлетворение от собствените възможности и постижения, нараснало желание и готовност за опитване на нови изживявания, излизане от рамките на общоприетото, разгръщане на собствения потенциал, повишена увереност в способността ни да се справяме с предизвикателства. Придобивките от подобен процес са видими и дори биват научно измервани, както във физиологичен аспект, така и по отношение на емоционалния ни баланс и капацитет.


Експерименталната импровизационна музикотерапия е модел на групова терапия или тренинг, който съчетава музиката и танца. Първоначално е разработена като метод за преподаване на танцова импровизация на лица с увреждания, а в последствие е адаптирана за нуждите на музикотерапията, така че да е приложима за всякакви възрастови групи, за хора с увреждания и хора без увреждания, както с терапевтична, така и с обучителна насоченост.


Основните цели на експерименталната импровизационна музикотерапия са:
  • да развие и увеличи потенциала на себеизразяването и креативността
  • да насърчи индивидуалната свобода в условията на групови практики
  • да развие уменията за комуникация в група
  • да изгради физически, социални, емоционални, когнитивни и креативни умения


Експериментална имрповизационна сесия


По време на сесията се задава ориентир, който да послужи като отправна точка за формулиране на темата на импровизацията – това може да бъде насока за използваните звуци и движения, последователността на случване или взаимодействията, които участниците да осъществят помежду си. Например, терапевтът може да предложи на групата да експериментира с различни начини за пресъздаване на бавни и продължителни звуци, като всеки от участниците използва свободно избран инструмент. По време на импровизацията групата открива важността на отделните структурни елементи като динамика и сила на звука. Постепенно импровизацията провокира въпроси, като например:


„Кой свири по-силно и кой свири по-тихо?“

„Кое звучи по-добре?“

„Защо терапетът не даде насоки за това колко силно да се свири?“

 „Как да координираме това, което всеки един прави?“

„Кой контролира общата сила на звука, който групата издава?“

След това участниците споделят преживяванията си по време на импровизацията, коментира се начина, по който всеки е повлиял на групата с индивидуалния си подход към упражнението. Една сесия може да включва няколко различни импровизации, свързани или тематично противоположни, като след всяка следва кратка дискусия.


По какъв начин това помага на участниците


По време на всеки цикъл от импровизация и дискусия се повдигат множество въпроси, свързани с музикални и личностни теми, които са значими и специфични за всеки от участниците. Терапевтът помага тези въпроси да бъдат формулирани, обсъдени и решени чрез умело задаване на насоки за нов импровизационен цикъл, водене на последващите дискусии и подпомагане на решенията по време на импровизация.

По този начин участниците развиват своите умения за себеизразяване и комуникация, за работа в екип и за разбиране на другия. Това подобрява качеството на общуване в социална среда и спомага за подобряване на самочувствието и личностния тонус.

Начинът, по който хората се движат, е тяхната автобиография в движение...*


*Снимките, публикувани в статията, са копирани с разрешение от личния профил на едно младо момиче, което познава силата на танца. :) Какво споделя тя за това преживяване, можете да видите в нейния албум, наречен "Да докосваш, да вдъхновяваш"