сряда, 13 май 2015 г.

Свободна музикотерапевтична импровизация


Музикотерапевтичната импровизация помага за изразяване на емоции, пресъздаване на настроения, метафорично представяне на картини и ситуации от ежедневния живот, развиване потенциала на въображението. Посредством свободното себеизразяване с музика участниците в музикотерапевтичната сесия откриват радостта от пресъздаването на богата палитра образи – от персонални характеристики до природни явления. Импровизацията стимулира оформяне на съзнание за свобода на личния избор, насърчава инициативността и увереността в собствената стойност, подпомага усвояването на способи за изразяване на подкрепа в групата.